Anabilim Dalları

 

        Anabilim Dalları  ve Programlar                                     Eğitim Türü
Yüksek Lisans
       -Tezli-
 Yüksek Lisans
      -Tezsiz-
 Yüksek Lisans
   -Tezsiz (İÖ)-
  Doktora
Disiplinler Arası Ekonomi ve Siyaset ABD            X      
Disiplinler Arası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik             X      
Felsefe ABD             X      
İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD            X      
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüzüncü Yıl Üni. Ortak) ABD            X      
İslam İktisadı ve Hukuku ABD             X      
İşletme ABD            X           X           X       X
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD            X             X  
Sosyoloji ABD             X      
Sosyoloji (Yüzüncü Yıl Üni. Ortak) ABD              X
Tarih ABD            X           X    
Temel İslam Bilimleri ABD           X          X         X
Türk Dili ve Edebiyatı ABD            X      
Türk Dili ve Edebiyatı (Bitlis Eren Üni. Ortak) ABD           X