Anabilim Dalları

Anabilim Dalları  ve Programlar                                 Eğitim Türü

Disiplinler Arası Ekonomi ve Siyaset ABD                           YL (1) /

Disiplinler Arası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik               YL (1) /

Felsefe ABD                                                                   YL (1) /

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD                                             YL (1)  

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüzüncü Yıl Üni. Ortak) ABD          YL (1)

İslam İktisadı ve Hukuku ABD                                          YL (1)

İşletme ABD                                                                   YL (1) (2) (3) / DR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD                                YL (1) (3)

Sosyoloji ABD                                                                 YL (1)

Sosyoloji (Yüzüncü Yıl Üni. Ortak) ABD                                                  / DR

Tarih ABD                                                                       YL (1) (2) 

Temel İslam Bilimleri ABD                                                 YL (1) (2)     / DR

Türk Dili ve Edebiyatı ABD                                                 YL (1)

Türk Dili ve Edebiyatı (Bitlis Eren Üni. Ortak) ABD                YL (1)

 

Açıklamalar

(1) Yüksek Lisans Tezli 

(2) Yüksek Lisans Tezsiz

(3) Yüksek Lisans Tezsiz (İÖ)

      DR- Doktora