2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YEDEK KONTENJAN İLANI

28-30 Ocak 2020 tarihleri içerisinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden adayların yerine aşağıda belirtilen program ve boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek adaylardan öğrenci kabul edilecektir. Boş kalan kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir;

ANABİLİM DALI

PROGRAM

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

 İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

Tezli Yüksek Lisans

1

İşletme Muhasebe ve Finansman 

Tezli Yüksek Lisans

1

 Tarih (Cumhuriyet Tarihi )

Tezli Yüksek Lisans

1

 Tarih Eskiçağ (Alan Dışı)

Tezli Yüksek Lisans

1

Tarih (Ortaçağ) 

Tezli Yüksek Lisans

1

NOT: Kesin kayıt yaptırmak isteyen her bir anabilim dallarındaki tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, yapılan başvurular puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

Lisansüstü Sonuçları İçin Tıklayınız

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu Sonuçları İçin  Tıklayınız

Doktora Yabancı Uyruklu Sonuçları İçin  Tıklayınız

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe (Sisteme yüklemiş olduğunuz imzalı başvuru dilekçeniz).

  1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
  2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.