2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI SONUÇLARI

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SONUÇLARI

 

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları TIKLAYINIZ

Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçları TIKLAYINIZ

Yabancı Uyruklu Sonuçları TIKLAYINIZ

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri 08-09 Şubat 2021 Yedek Kontenjan İlan İlanı Tarihi 16 Şubat 2021 saat 17:00 den sonra

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

10 Şubat 2021

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

17-19 Şubat 2021

 Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı  

11-16 Şubat 2021

 

 

NOT: Yüksek Lisans için başarı puanı 55’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

NOT: Hatalı  başvuru nedeniyle başvurusu “Reddedilenlerin” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

TÜRK UYRUKLU  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

  1. Lisans Diploması 
  2. Lisans Not Transkript Belgesi 
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir)
  6. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).
  8. Dilekçe ( Sisteme yüklemiş olduğunuz başvuru dilekçesiniz).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.