SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EK KONTENJAN BAŞVURU SONUÇLARI

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri

04-05 Eylül 2019

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

06 Eylül 2019

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

09-11 Eylül 2019

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi            

12 Eylül 2019

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

12-13 Eylül 2019

 Yabancı Uyruklu   Lisansüstü Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

 Manevi Danışmanlık ve Rehberlik  Lisansüstü Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

NOT: Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılmıştır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe ( Başvuru dilekçesi, Yüksek Lisans için “http://sbe.bingol.edu.tr/dokumanlar/yuksek-lisans-dokumanlari/” adresinden ve Doktora  için         “http://sbe.bingol.edu.tr/dokumanlar/doktora-dokumanlari/” adresinden temin edilecektir).

  1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
  2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
  3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. Yabancı Uyruklu Öğrenci eğitimi ücretlidir.

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.