SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YEDEK KONTENJAN İLANI

19-23 Temmuz 2019 tarihleri içerisinde kesin kayıt yaptırmayan ve kayıt hakkını kaybeden adayların yerine aşağıda belirtilen program ve boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek adaylardan öğrenci kabul edilecektir. Boş kalan kontenjanlarımız aşağıdaki gibidir;

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

PROGAM

BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

EKONOMİ

 VE

SİYASET

SİYASET

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

0

İKTİSAT

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

3

SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

6

SOSYOLOJİ

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2

TARİH

TÜM BİLİM DALLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

0

İSLAM İKTİSADI

VE HUKUKU

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1

 

 

İŞLETME

Yönetim ve Organizasyon

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1

Muhasebe ve Finans

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

0

Sayısal Yöntemler

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

0

 

     TEMEL

 

        İSLAM

 

   BİLİMLERİ

Tefsir

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2

Hadis

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2

Arap Dili Ve Belagatı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

2

İslam Hukuku

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

5

İslam Mezhepleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1

Tasavvuf

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

0

 Kelam

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

0

 

YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ..

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

25-26 Temmuz 2019

NOT: Kesin kayıt yaptırmak isteyen her bir anabilim dallarındaki tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, yapılan başvurular puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

     1.Dilekçe ( Başvuru dilekçesi, Yüksek Lisans için   http://sbe.bingol.edu.tr/dokumanlar/doktora- adresinden temin edilecektir).

  1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
  2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.