SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ LİSTE SONUÇLARI

YABANCI UYRUK YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YABANCI UYRUK DOKTORA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI  İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLETME LİSANSÜSTÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri 

21-22 Ocak 2020

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 23 Ocak 2020
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

23-27 Ocak 2020

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi                       

28 Ocak 2020

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

28-30 Ocak 2020

NOT: Yüksek Lisans için başarı puanı 55’in altında olan adaylar ve doktora için başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

 NOT: Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılmıştır.

KESİN KAYITTA  İSTENİLEN BELGELER:

     1.Dilekçe ( Başvuru dilekçesi)

  1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
  2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.