SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ KESİNLEŞTİRİLMİŞ LİSTE SONUÇLARI

EKONOMİ VE SİYASET 2019-20120 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYOLOJİ  2019-20120 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSLAM İKTİSADI VE HUKUKU 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLETME 2019-20120 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 2019-20120 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TARİH 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUK YÜKSEK LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YABANCI UYRUKLU DOKTORA İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: Yüksek Lisans için başarı puanı 55’in altında olan adaylar ve doktora için başarı puanı 65’in altında olan adaylar başarısız sayılır.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için;

Sınav Sonuçlarına İtiraz Tarihleri

16-17 Temmuz 2019

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

18 Temmuz 2019

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

19-23 Temmuz 2019

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi              

24 Temmuz 2019

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

25-26 Temmuz 2019

 

Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans için;

Kesin Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

18 Temmuz 2019

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

09-11 Eylül 2019

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi              

12 Eylül 2019

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

12-13 Eylül 2019

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için;

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

09-16 Eylül 2019

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi

16 Eylül 2019

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

16-19 Eylül 2019

NOT: Eksik veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılmıştır.

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe ( Başvuru dilekçesi, Yüksek Lisans için   http://sbe.bingol.edu.tr/dokumanlar/doktora-dokumanlari/ adresinden ve Doktora  için         http://sbe.bingol.edu.tr/dokumanlar/doktora-dokumanlari/ adresinden temin edilecektir).

  1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
  2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT: Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.