2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI SONUÇLARI

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Tezsiz (İ.Ö) Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

 

Sonuçlara İtiraz 3-4 Şubat 2022 Kesin Yerleştirme Sonuçları 4 Şubat 2022 Saat 17:00'dan sonra
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

07-09 Şubat  2022

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi     

09 Şubat 2022 Saat 17:00'dan sonra

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

10-11 Şubat 2022

NOT:  Yüksek Lisans için başarı puanı 55'in üzerinde olan adaylar  kabul edilebilir. 

NOT:  Hatalı olarak başvurulabilecek “Reddedilenler” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

  

  1. Lisans Diploması 
  2. Lisans Not Transkript Belgesi 
  3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
  6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.