2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK LİSTELER

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ  ÖĞRENCİ ALIMI  YEDEK LİSTELER

Felsefe YL 1
Ekonomi ve Siyaset  YL 2
Eski Türk Dili Edebiyatı (Tezli) YL 1
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  (İ.Ö) Tezsiz YL 19

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ...

Tezsiz İ.Ö Yüksek Lisans Sonuçları için  TIKLAYINIZ...

 

NOT:  Kesin kayıt yaptırmak isteyen tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, başvurular  puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

10-11 Şubat 2022

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

  1. Lisans Diploması 
  2. Lisans Not Transkript Belgesi 
  3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
  6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.