2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KESİNLEŞMİŞ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SONUÇLARI

İşletme Doktora sonuçları için TIKLAYINIZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Doktora sonuçları için TIKLAYINIZ

Temel İslam Bilimleri Doktora sonuçları için TIKLAYINIZ

Arap Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Ekonomi ve Siyaset  Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Felsefe  Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

İktisat   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

İslam İktisatı ve Finansı   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

İşletme    Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Sosyoloji   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Tarih   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Temel İslam Bilimleri   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Türk Dili ve Edebiyatı   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ

Yabancı Uyruklu   Tezli Yüksek Lisans sonuçları için TIKLAYINIZ

Yabancı Uyruklu   Doktora sonuçları için TIKLAYINIZ

Asıl Adayların K es i n Kayıt Tarih Aralığı

13-15 Eylül 2021

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

 

16-17 Eylül 2021

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi     

15 Eylül 2021 Saat 17:00'dan sonra

NOT:  Yüksek Lisans için başarı puanı 55'in üzerinde olan adaylar verilebilir. Doktora için başarı puanı 65'in üzerinde olan adaylar kabul edilebilir. Doktora bilim sisteminden zorunludur.

NOT:  Hatalı olarak başvurulabilecek “Reddedilenler” anlamlarına uygun hale getirilmemiştir.

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe  ( Sisteme yüklemiş kullanım uygulamasınız).

  1. Lisans Diploması  (Doktora Yüksek Lisans Programlar için ayrıca  Yüksek Lisans Diploması ).
  2. Lisans Not Transkript Gösterim  Yüksek Lisans Belge ile Transkript Belgesi için ayrıca  Yüksek Lisans Belgesi .
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze kayıt için hak talebinde bulunmak, tarihler arasında   hedefle/ noter adına vekale vekil ile ile kayıtlarını yapmaklar.  Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar okul müzeye kayıt olacaklar. Kayıt için gerekli taşıma işlemine alınmadan kabul edilen veya bu dahi olmadan kayıttan alınır.