2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ EK KONTENJAN ÖĞRENCİ ALIM SONUÇLARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Doktora sonuçları için TIKLAYINIZ

Tarih sonuçları için TIKLAYINIZ

Tezsiz İkinci Öğretim sonuçları için TIKLAYINIZ

 

 

 Sonuçlara İtiraz Tarihleri

 8-9 Eylül 2021

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

13-15 Eylül 2021

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi            

15 Eylül 2021 Saat 17:00’dan sonra

Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

16-17 Eylül 2021

 

NOT:  Yüksek Lisans için başarı puanı 55'in üzerinde olan adaylar verilebilir. Doktora için başarı puanı 65'in üzerinde olan adaylar kabul edilebilir. Doktora bilim sisteminden zorunludur.

NOT: 

Hatalı olarak başvurular “Reddedilenler” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

 

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

    1.Dilekçe  ( Sisteme yüklemiş kullanım uygulamasınız).

  1. Lisans Diploması  (Doktora Yüksek Lisans Programlar için ayrıca  Yüksek Lisans Diploması ).
  2. Lisans Not Transkript Gösterim  Yüksek Lisans Belge ile Transkript Belgesi için ayrıca  Yüksek Lisans Belgesi .
  3. Ön lisanstan tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adaylar için Birleştirilmiş Transkript Belgesi.
  4. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
  5. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
  6. Son 5 yıla ait YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. ( Doktora başvurusu için zorunludur. Yüksek Lisans başvurusu için zorunlu değildir.)
  7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
  8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

  1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
  2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.