2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI YEDEK LİSTELER

PROGRAM ADI BOŞ KALAN KONTENJAN SAYISI

Doğu Dilleri ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı YL 

2
Ekonomi ve Siyaset Tezli YL  1
Türk Dili ve Edebiyatı- Eski Türk Edebiyatı YL
Tarih Eskiçağ (Alan İçi YL ) 2
Felsefe (Alan İçi  YL ) 1
Felsefe (Alan Dışı  YL ) 2
Genel İşletme  YL 1
Temel İslam Bilimleri- Hadis YL 1
İktisat YL 2
İslam İktisadı ve Finansı YL 2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi YL 3
Temel İslam Bilimleri Tefsir YL 1
Tarih Yakınçağ (Alan İçi ) 1
Tarih Yakınçağ (Alan Dışı ) 1
Tarih Ortaçağ (Alan Dışı ) 2
Türk Dili ve Edebiyatı- Yeni Türk Dili YL 1
Türk Dili ve Edebiyatı- Yeni Türk Edebiyatı  2
Tarih Yeniçağ  (Alan Dışı ) 6
Ekonomi ve Siyaset  Tezsiz İÖ YL 23
Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Tezsiz  İÖ YL 16
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz  İÖ YL 16
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz İÖ YL 24

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ..

Tezli Yüksek Lisans  (Alan Dışı )Sonuçları için TIKLAYINIZ..

Tezsiz İ.Ö Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ..

NOT:  Kesin kayıt yaptırmak isteyen tüm yedek adaylar başvuru yapabilecek olup, başvurular  puan sıralamasına göre değerlendirildikten sonra boş kalan kontenjan sayısı kadar kesin kayıt işlemi yapılacaktır.

 

 Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı

13-16 Eylül 2022

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

 1. Lisans Diploması (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
 6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).
 9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 10. İkametgâh belgesi
 11. Kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısı
 12. Başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Enstitü İletişim E-mail: sosbil@bingol.edu.tr