2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI KESİNLEŞEN SINAV SONUÇLARI

Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Tezli Yüksek Lisans  (Alan Dışı)Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Doktora sonuçları için TIKLAYINIZ.

Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Yabancı Uyruklu Doktora  Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarih Aralığı

05-12 Eylül  2022

Yedek Kontenjan İlanı Tarihi   12 Eylül 2022 Saat 17:00'dan sonra
    Yedekler İçin Kesin Kayıt Tarih Aralığı 13-16 Eylül 2022

NOT:  Yüksek Lisans için başarı puanı 55'in üzerinde olan adaylar ve Doktora için başarı puanı 65'in üzerinde olan adaylar kabul edilebilir. Doktora bilim sınavına girmek zorunludur. 

Hatalı  başvuru nedeniyle başvurusu “Reddedilenlerin” isimlerine  sonuç listesinde yer verilmemiştir.

 

TÜRK UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

   

 1. Lisans Diploması (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 3. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 4. ALES Sonuç Belgesi (Başvuru tarihinde ALES geçerlilik süresi olan 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 5. Yüksek Lisans için varsa YDS veya eşdeğer sınav belgesi.
 6. Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi ( 5 yılın dolmamış olması gerekir).
 7. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.
 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adayların kesin kayıt tarihi itibari ile askerlik probleminin bulunmaması gerekir).

NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.
 3. İtirazlar sonucu kesin liste 27 Temmuz 2022 'de  ilan edilecektir.

YABANCI UYRUKLU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Lisans Diploması (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Diploması).
 2. Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile başvuranlar için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi).
 1. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için Yükseköğretim Kurumunca verilen denklik belgesi, diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği.
 2. Adaylar ön kayıt ekranında vesikalık fotoğraflarını dijital ortamda yüklemelidirler.

 NOT:

 1. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt esnasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi, Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen belgeleri ve başvuruda istenen belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt sırasında online başvuru belgesinin imzalı çıktısını ibraz etmek zorundadırlar.
 3. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmeleri için “Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları” 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmaları gerekir.
 4. Yabancı Uyruklu öğrenci eğitimi ücretlidir.

NOT:  Enstitümüze  kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında  şahsen veya/ noter onaylı vekaletle vekil aracılığı ile kayıtlarını yapabilirler. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yapmayanlar enstitümüze kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Enstitü İletişim E-mail: sosbil@bingol.edu.tr