7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

Başvuru Başlangıç Tarihi

: 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi

: 07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar

: Terhislerini takip eden 2 ay içinde

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği Enstitüye aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.


05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitüye başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Usul ve Esasları için TIKLAYINIZ.

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklar:

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile
 • Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanacaklar:

Yukarıdaki maddelerde belirtilen gerekçelerle ilişiği kesilenler hariç, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (05/07/2022)’e  kadar ilişiği kesilenler


Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

 • Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitülerine başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Şekli:

Başvurular, kaydın silindiği ilgili Enstitüye şahsen (bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak) veya posta yoluyla yapılabilecektir.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru formu
 • Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (05 Temmuz 2022 tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Askerlik durum belgesi

Lisansüstü Programı Öğrencileri İçin Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Posta Yoluyla Başvuracak Adayların Dikkatine!!!

Posta ile yapılacak başvurularda, başvuru evraklarının son başvuru tarihine kadar ilgili enstitüye ulaşması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvuru sürecindeki bütün sorumluluk (gecikme, kaybolma, eksik evrak vb. durumlar) aday öğrenciye aittir. Enstitümüz bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.  Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta Adresi:

Bingöl Üniversitesi, Enstitüler Binası. Selahaddin-i Eyyubi Mah. Aydınlık Cad. No: 1 Posta Kodu: 12000 Bingöl/TÜRKİYE

E-Mail: sosbil@bingol.edu.tr   

Tel: 0426 215 00 72   Dahili: 5357