Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER:
          2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3. maddesinde belirlendiği şekliyle enstitüler; üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumları olarak görev yapmaktadır. Bingöl Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir.

          Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kuruluşu da bu sırada, 17.05.2007 tarih ve 5662 nolu kanunun 7. Maddesi'ne eklenen 85 Nolu Ek Madde'nin ç bendi ile kurulmuş ve Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. 26.02. 2009 tarihi itibariyle Enstitü Müdürü atanmıştır.

         Enstitümüz 11 Anabilim Dalında, 11 tezli yüksek lisans, 4 tezsiz (İÖ) yüksek lisans, 1 Tezsiz Yüksek Lisans ve 4 doktora programlarıyla toplam 334 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir