Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir. 

VİZYONUMUZ

Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmaktır. Hedefimiz, halen Yüksek lisans yapılan programlara ilave olarak programlarımızın tamamında yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde arttırmaktır.                       

    KALİTE POLİTİKAMIZ

Eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarda, ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılama anlayışına sahip, güvenilir ve tercih edilen Enstitü olma hedefiyle,

İç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, toplumsal ihtiyaç ve sorunlara yönelik çözümler üretmek üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeyi, Kalite sistemleri kapsamında tüm akademik personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmelerini, öncü çalışmalar ve projeler üreterek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, Ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarda öncelikle tercih edilen Enstitümüz dergisinin, tarandığı uluslararası veri tabanlarını ve indeksleri artırmayı, Lisansüstü düzeyde kendine güvenen, eleştirel düşünceye ve analitik zekaya sahip, geleneği doğru şekilde okuyan, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, problem çözme becerisini kazanmış, temsil kabiliyeti yüksek, ahlak değerleri içselleştirmiş, akademik bilim anlayışını kazanmayı amaç edinmiş, yerel ve evrensel değerlerin bilincinde olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya oluşturma zihniyetine sahip öğrenci yetiştirmeyi, Akademik, idarî ve öğrenci memnuniyetini ön planda tutmayı, kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı, sahip olduğu birikim ve tecrübe ile öncü bir kurum haline gelmeyi, bilgiye erişebilmeyi, rekabetçi olmayı ve tüm faaliyetlerin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimseyen bir Enstitü olmayı taahhüt eder.