Sosyal Bilimler Enstitümüz Büyümeye Devam Ediyor

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimde Gelişmeye, Uzmanlaşmaya ve Büyümeye Devam Ediyor

Sosyal Bilimler Enstitüsü, gelişmeye ve önemli yeniliklerle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Baş, “Rektörlüğümüzün desteği ile çok önemli başarılar elde eden enstitümüz, yeni gelişmeleri de yakından takip ediyor” dedi.

İşte enstitünün öne çıkan başarıları:

1-Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı, 3’ü yabancı uyruklu 1’i Türk uyruklu 4 doktora öğrencisini mezun etti. Bu öğrenciler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün doktora seviyesinde ilk mezunları oldular.  

-2018-2019 güz dönemini sonu itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsü, ilk defa bir alanda doktora mezunu verdi. Temel İslam Bilimleri bünyesinde Doç. Dr. Mustafa Agâh’ın danışmanlığını yaptığı Mehmet Yakışık ile  Yassin Jamoul, Aslam Jankır  Prof. Dr. Ousama Ekhtiar’ın danışmanlığını yapmış olduğu Khaled Khaled adlı doktora öğrencileri, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı’nda eğitimlerini tamamlayarak Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Doktor unvanını alan ilk akademisyenler oldular.

2-İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı da Mahmut Erdem adlı öğrenci ile ilk yüksek lisans çalışmasını tamamlamış oldu

Türkiye’de az sayıda üniversitede yer alan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını yürüten Mahmut Erdem, Doç. Dr. Halim Tatlı’nın danışmanlığında şekillendirdiği  “İslami Finansman ve Kobiler İçin Alternatif Olma Potansiyeli” adlı yüksek lisans tezini tamamlayarak bu ana bilim dalından tez yapan ilk kişi oldu.

3- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, DergiPark Sistemine kabul edildiği 2017 güz döneminden itibaren 100.000 indirme sayısını aştı.  Dergi, yerli yabancı 23 dizin ve platforma tarafından takip ediliyor

2017 Yılı Bahar döneminden itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR-Dizin Sistemine kabul edilerek taranmaya başlana Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1,5 yıl içinde 100.000 indirilme sayısını aşmış görünüyor. Farklı üniversitelerden gelen makale yayım isteklerini, geniş hacimli sayılarla cevaplamaya çalışan dergi idaresi, yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiklerini bildiriyorlar   

4- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görülen en önemli gelişme, 3’ü doktora, diğerleri tezli ve tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere, sayıları 10’u aşan programlara, güz döneminden itibaren önemli miktarda lisans üstü öğrenci alınmasının sağlanması oldu.

Sonuç olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7 tezli yüksek lisans; 2 tezsiz yüksek lisans ve 1 Doktora programına sahip iken, yeni açılan lisans üstü programlarla öğrenci potansiyelini iki katını aşan bir seviyeye çıkarmak suretiyle bir fakülte gibi eğitim ağını genişletmiş oldu.

Buna göre;

-Enstitü bünyesinde daha önce açık olan, ancak akademik personel yetersizliği dolayısıyla öğrenci alınamayan Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na güz döneminden itibaren yeniden öğrenci alınması şartları sağlandı.

-Daha önce öğrenci alınmakta iken, yine öğretim üyesi şartları dolayısıyla pasif halde kalan Temel İslam Bilimleri Doktora Programı’na önümüzdeki dönemden itibaren öğrenci alınması kabul edildi.

-Kıraat Bilim Dalı’nda Türkiye’de sadece bir merkezde tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmekte idi. Rektörlüğümüz’ün, özellikle bu alandaki eksikliği tamamlamak düşüncesiyle ısrarlı takibi ve Yükseköğretim Kurumu’nun desteği ile Temel İslam Bilimleri Programı dahilinde yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve Temel İslam Bilimleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na  öğrencisi alınması onaylandı. 

-Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, I. Öğr. Tezli, II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencisi alımı onaylandı. Bu alanda, Doktora Programı açılması için de başvuru yapıldı, ancak henüz sonuçlanmadı

-Türkiye’de henüz bir iki üniversitede mevcut olan Disiplinler arası Ekonomi ve Siyaset Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılması kabul edildi. Aynı programda Doktora Programı açılması önerisinden henüz bir sonuç alınmadı.

-Felsefe Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans Programı açılması önerildi ve kabul edildi. Ancak öğretim üyesi şartı dolayısıyla pasif duruma getirildi. İlgili şartlar tamamlanınca, adı geçen programa da öğrenci alımı yapılabilecektir.

-Özellikle gençlere yönelik manevi rehberleri yetiştirmek üzere Disiplinler arası Manevi Rehberlik ve Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması için başvuru yapıldı. Olumlu sonuçlanacağı düşünülen programa henüz cevap verilmedi.

-Üniversitemizde mevcut akademisyenlerin bilgi, birikim ve çalışmalarını paylaşmak ve bu alanda Bingöl çevresine lisans üstü eğitim imkanı verilebilmek amacıyla Disiplinler arası Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması yönünde çalışmalar yapıldı. Ancak bu hazırlıklar da henüz sonuçlanmadı.

Doç. Dr. Baş, “Bütün bu çalışmalarda başta Sayın Rektörümüz İbrahim Çapak Hocamız olmak üzere, destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ediyor yardım ve desteklerinin devamını diliyorum” diye konuştu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2018 yılı ikinci yarısı ve 2019 yılının ilk iki ayında açılan lisansüstü programlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı

Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Ekonomi ve Siyaset Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Doktora Programı